Warning: file_put_contents(): Only 0 of 7758 bytes written, possibly out of free disk space in /home/uov/public_html/rak.waw.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 349
Zaburzenia psychiczne w przebiegu nowotworu | walka z nowotworem

Nowotwór a zaburzenia psychiczne i depresja

O ogromnym znaczeniu psychiki w trakcie walki z chorobą nowotworową wiadomo nie od dzisiaj. Leczenie chemioterapią niestety powoduje u wielu pacjentów występowanie różnych skutków ubocznych, takich jak chociażby wypadanie włosów. To z kolei przekłada się na spadek samopoczucia i nie dodaje siły w zmaganiu się z rakiem. Co więcej, niektórzy pacjenci cierpią też z powodu zaburzeń psychicznych w czasie chemioterapii.

Zaburzenia psychiczne, a nawet depresja są coraz częściej wymieniane wśród typowych reakcji związanych z przechodzeniem przez chorobę nowotworową. Dodatkowo u pacjentów w czasie leczenia może pojawić się też złość, załamanie się, więc w takich chwilach bez wątpienia bardzo istotną rolę odgrywa odpowiednia opieka psychologiczna, a także wsparcie ze strony rodziny.

W przebiegu większości chorób nowotworowych obserwuje się występowanie takich objawów, jak: zaburzenie psychiczne, lęk oraz depresja. Nieco rzadziej pojawiają się także zaburzenia świadomości oraz zaburzenia psychotyczne, z którymi również należy skutecznie walczyć.

Depresja zdaniem specjalistów pojawia się nawet u czterdziestu procent pacjentów leczonych onkologicznie. Do wystąpienia tego rodzaju zaburzeń przyczynia się na ogół wiele różnych czynników. Przede wszystkim wielu pacjentów w trakcie choroby nowotworowej zmaga się z niepewnością co do własnej sytuacji, z obawą przed przyszłością, a także z poczuciem utraty kontroli nad własnym zdrowiem czy nawet życiem.

W przypadku pojawienia się depresji w przebiegu choroby nowotworowej na ogół stosuje się dodatkowe leczenie środkami farmakologicznymi oraz zapewnia się pacjentowi odpowiednią pomoc psychologiczną. Leczenie zaburzeń psychicznych w nowotworach ma bardzo ważne znaczenie, ponieważ pozwala zapobiegać samobójstwom. Takie terapie sprzyjają też podnoszeniu jakości życia pacjentów.

Chorobom nowotworowym często towarzyszy także inny problem natury psychologicznej, którym jest lęk. Stany lękowe w chorobie nowotworowej mogą pojawiać się właściwie na każdym etapie leczenia i ich eliminacja nie jest łatwa. Występowanie lęku jest związane z utrzymaniem zdrowia, wznowieniem się choroby oraz z niepewnością sytuacji, w jakiej znalazł się pacjent.

Obok typowych zaburzeń lękowych i depresyjnych w chorobach nowotworowych u niektórych osób diagnozuje się też zaburzenia świadomości, które mogą pojawiać się na skutek zakłócenia homeostazy organizmu. Do ich wystąpienia mogą przyczyniać się między innymi takie symptomy, jak: ciężkie infekcje, zaburzenia wodno-elektrolitowe oraz niedotlenienie ośrodkowego układu nerwowego.