Warning: file_put_contents(): Only 0 of 7758 bytes written, possibly out of free disk space in /home/uov/public_html/rak.waw.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 349
Rodzaje chemioterapii w leczeniu nowotworów | walka z nowotworem

Rodzaje chemii: paliatywna, indukcyjna, czerwona, niestandardowa

Choroby nowotworowe są coraz częściej zwalczane przy pomocy chemii. Jak się jednak okazuje, skuteczność leczenia chemioterapią zależy od wielu różnych czynników. Przede wszystkim istotne znaczenie ma faza rozwoju choroby, ale poza nią kluczową sprawą jest także dobór odpowiedniego rodzaju chemii.

Rodzaj chemioterapii jest dobierany na ogół w zależności od typu choroby nowotworowej, umiejscowienia nowotworu, a także od siły organizmu pacjenta. Na samym początku leczenia najczęściej jest przeprowadzana tak zwana chemioterapia radykalna, która pozwala na zniszczenie jak największej ilości komórek nowotworowych, ale trzeba też dodać, że podawane leki uszkadzają również zdrowe komórki. Ten rodzaj chemioterapii często jest stosowany w połączeniu z radioterapią.

Istnieją także inne rodzaje chemioterapii, wśród której możemy wyróżnić między innymi chemioterapię paliatywną oraz indukcyjną. Chemioterapia paliatywna wprawdzie nie daje większych szans na przeżycie, ale pozwala na skuteczne przedłużenie życia oraz na poprawę jego jakości. Ten rodzaj chemioterapii często jest wykorzystywany w przypadku pacjentów walczących już z zaawansowaną fazą choroby nowotworowej.

Z kolei chemioterapia indukcyjna, nazywana również chemioterapią wstępną, zazwyczaj jest stosowana przed inną formą leczenia o założeniu radykalnym. Ten sposób walki z nowotworem może więc być przeprowadzony na przykład przed zabiegiem operacyjnym u pacjenta, aby zmniejszyć masę guza. Dzięki temu guz może ulec chociażby częściowej regresji, co umożliwi wykonanie oszczędzającego zabiegu chirurgicznego.

Ponadto można zetknąć się z też z innymi określeniami chemioterapii, mianowicie z chemioterapią czerwoną, białą lub żółtą. Chemioterapia biała jest najmniej agresywnym sposobem leczenia u pacjentów onkologicznych i polega na podaniu bleomycyny.

Chemioterapia czerwona odwołuje się natomiast do podawania leków zabarwionych na czerwono (taką formę leczenia stosuje się chociażby u pacjentów, u których została zdiagnozowana białaczka czy inny nowotwór układu krwiotwórczego). Z kolei chemioterapia żółta oznacza leczenie substancjami, takimi jak: cyklofosfamid czy metotreksat (między innymi w zwalczaniu raka piersi).

Jeszcze jednym rodzajem chemioterapii jest chemioterapia niestandardowa, która polega na ogół na leczeniu środkami chemicznymi niezamieszczonymi w katalogu świadczeń. Taki rodzaj chemii często jest wykorzystywany do leczenia pacjentów z przerzutami, ale nie tylko. W ten sposób można też zwalczać chorobę nowotworową nerki, wątroby czy jelita grubego.